Sensa E-Bikes 2023

GROTE OPRUIMING E-Bikes MIN 50% KORTING

Sensa Merano Power Pro
Adviesprijs: €3249,- NU €1624,-

Sensa Travel Power V10 Mix
Adviesprijs: €2999,- NU €1499,-

Sensa Travel Power V10 Gent
Adviesprijs: €2999,- NU €1499,-

Sensa Travel Power V9 Mix
Adviesprijs: €2749,- NU €1374,-

Sensa Travel Power V9 Gent
Adviesprijs: €2749,- NU €1374,-

Sensa Treviso Power N7
Adviesprijs: €2549,- NU €1274,-